سمن‌سا ماحوزی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

مهارت‌ها

Microsoft Word

100%

Microsoft PowerPoint

100%

Microsoft Excel

80%

ELAN

80%

Praat

80%

Zotero

80%

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

ویراستار

مجله زبان‌شناسی گزاره دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

فرانسوی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

تحقیقات

ناشر: نشریهٔ دانشجویی گزاره

تماس با من